Examen Clinic Objectiu Estructurat: una aproximacio per a la valoracio de la competencia de l'estudiant en el Curs de Llicenciatura de Infermeria. Objective Structured Clinical Examination (OSCE)