Les estratègies d'implementacio de les linies guies