Vitalidade e socialidade da arte: a estética de Guyau