Classificazione chemiometrica di spettri NIR di frammenti ossei di specie animali diverse