Empowerment and Motivational Persistence in Organizations (Italy- Romania) / Empowerment şi persistenţă motivaţională. Studiu intercultural România – Italia