The Concept of Motivational Persistence – definitions, development and research arguments / Conceptul de persistenţă: definiţii, evoluţie şi suport empiric