Ramon Llull, la geometria i les quadratures del cercle