Wedge resection videolaparoscopica di leiomioma gastrico.