Krakh sotsial-demokraticheskogo podpol'ia v bol'shevitskoi Rossii 1922-1924 gg. Dokumental'no-istoricheskii ocherk.