Det er nokså vanlig å betegne summen av relasjonene mellom de ulike objekter og tegn vi forholder oss til i den "lille" verden vi oppfatter som en del av det som befinner seg bak dataskjermen med en altomfattende term som "brukergrensesnittet".I denne sammenhengen har jeg lyst til å ta en kort omvei, og nevne et interessant oversettelsesproblem som jeg diskuterte med en av våre hovedfagsstudenter forleden dag. Denne studenten kommer fra Kroatia, og som en del av sin hoveoppgave skal hun se på bruken av konjunksjonen "OG" i utdrag fra tre ulike versjoner av boken "A Passage to India" av E.M. Forster (den engelske originalen, en norsk, og en kroatisk oversettelse). En av setningene vi skulle se på inneholdt det engelske ordet "riverfront". I den norske oversettelsen hadde oversetteren oversatt dette ordet med "elvebredd". Det var ikke før jeg (med engelsk som morsmål) begynt å diskutere setningen med mine norske kolleger på instituttet, at jeg oppdaget at nettopp dette begrepet var det svært vanskelig å finne en høvelig norsk ekvivalent (sic!) for. For meg, har ordet "riverfront" følgende konnotasjoner: Langs elver i England finnes det ofte soner hvor det er en markant overgang mellom det menneskeskapte, f.eks husrekker og andre bygninger som står langs elven, og naturen, symbolisert av selve elven. "Riverfront" er, slik jeg forstår det, forbundet med nettopp en slik overgangssone. Men det er hverken husrekken eller elvebredden som utgjør det som jeg forstår med "riverfront", men det abstrakte vertikale planet som en slik husrekke skaper for betrakteren vis-a-vis den horisontale flaten som utgjør elven. Jeg nevner dette her fordi jeg synes det på en grei måte billedliggjør i hvert fall noen av beskrivelses-problemene som kan oppstå når en skal forsøke å definere et forholdsvis abstrakt begrep som "brukergrensesnitt" i forhold til det vi ser og opplever via datamaskinskjermen. Dette er særlig tilfelle når vi gjør dette mens vi samtidig nærmer oss den virtuelle virkeligheten slik vi gjør på denne konferansen.

Med Alice gjennom speilveggen. Om brukerterskelens semiotikk [With Alice through the looking glass. On the semiotics of the interface][Con Alice attraverso lo specchio: sulla semiotica dell’interfaccia per l’utente] / Coppock, Patrick John. - STAMPA. - (1994), pp. 69-88.

Med Alice gjennom speilveggen. Om brukerterskelens semiotikk [With Alice through the looking glass. On the semiotics of the interface][Con Alice attraverso lo specchio: sulla semiotica dell’interfaccia per l’utente]

COPPOCK, Patrick John
1994

Abstract

Det er nokså vanlig å betegne summen av relasjonene mellom de ulike objekter og tegn vi forholder oss til i den "lille" verden vi oppfatter som en del av det som befinner seg bak dataskjermen med en altomfattende term som "brukergrensesnittet".I denne sammenhengen har jeg lyst til å ta en kort omvei, og nevne et interessant oversettelsesproblem som jeg diskuterte med en av våre hovedfagsstudenter forleden dag. Denne studenten kommer fra Kroatia, og som en del av sin hoveoppgave skal hun se på bruken av konjunksjonen "OG" i utdrag fra tre ulike versjoner av boken "A Passage to India" av E.M. Forster (den engelske originalen, en norsk, og en kroatisk oversettelse). En av setningene vi skulle se på inneholdt det engelske ordet "riverfront". I den norske oversettelsen hadde oversetteren oversatt dette ordet med "elvebredd". Det var ikke før jeg (med engelsk som morsmål) begynt å diskutere setningen med mine norske kolleger på instituttet, at jeg oppdaget at nettopp dette begrepet var det svært vanskelig å finne en høvelig norsk ekvivalent (sic!) for. For meg, har ordet "riverfront" følgende konnotasjoner: Langs elver i England finnes det ofte soner hvor det er en markant overgang mellom det menneskeskapte, f.eks husrekker og andre bygninger som står langs elven, og naturen, symbolisert av selve elven. "Riverfront" er, slik jeg forstår det, forbundet med nettopp en slik overgangssone. Men det er hverken husrekken eller elvebredden som utgjør det som jeg forstår med "riverfront", men det abstrakte vertikale planet som en slik husrekke skaper for betrakteren vis-a-vis den horisontale flaten som utgjør elven. Jeg nevner dette her fordi jeg synes det på en grei måte billedliggjør i hvert fall noen av beskrivelses-problemene som kan oppstå når en skal forsøke å definere et forholdsvis abstrakt begrep som "brukergrensesnitt" i forhold til det vi ser og opplever via datamaskinskjermen. Dette er særlig tilfelle når vi gjør dette mens vi samtidig nærmer oss den virtuelle virkeligheten slik vi gjør på denne konferansen.
Velkommen til den virtuell virkelighet. Nedtegnelser fra et tverrfaglig seminar ved Universitetet i Trondheim. 19.-20. november 1993
9788274460102
Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Trondheim, Forum for Virtuell Virkelighet.
NORVEGIA
Med Alice gjennom speilveggen. Om brukerterskelens semiotikk [With Alice through the looking glass. On the semiotics of the interface][Con Alice attraverso lo specchio: sulla semiotica dell’interfaccia per l’utente] / Coppock, Patrick John. - STAMPA. - (1994), pp. 69-88.
Coppock, Patrick John
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

Caricamento pubblicazioni consigliate

Licenza Creative Commons
I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11380/461243
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact