Presenza di elementi metallici nei tessuti circondanti mezzi di osteosintesi per FIR