Niemieckie tłumaczenie napisowe filmów w latach 30tych XX w. Tłumaczenie napisowe już w okresie kina niemego było wypróbowanym sposobem objaśniania zdarzeń widzowi. Napisy przeszły ewolucję, od napisów międzykadrowych przez obszerne napisy dolne, po napisy dolne dwulinijkowe. Te ostatnie były z powodzeniem stosowane w Polsce jak i w Niemczech w latach trzydziestych XX w., o czym świadczą kopie filmów, na których takie napisy się zachowały. W polskich archiwach został przez nas odnaleziony polski film z 1936, na którym zachowały się niemieckie napisy. Postanowiłyśmy te napisy zbadać i na tej podstawie podjąć próbę rekonstrukcji zasad ówczesnego niemieckiego tłumaczenia napisowego. W prezentacji chciałybyśmy przedstawić wnioski z przeprowadzonych analiz na odkrytym materiale archiwalnym.

German film subtitling in the 1930s. Reconstruction of the subtitling strategies using the example of "His Great Love" (1936). Intertitling during the silent cinema was already a tried and tested way of explaining the story to the viewer. Subtitles have evolved from intertitles, through extensive lower subtitles, to two-line lower subtitles. The latter were successfully used in Poland and Germany in the 1930s, as evidenced by the copies of films in which such subtitles were preserved. A Polish film from 1936, with German subtitles from the same year has been found in Polish archives; we decided to examine the subtitles on this basis and try to reconstruct the principles of early German subtitling. The article presents the conclusions of the research conducted on the archival material discovered.

Deutsche Filmuntertitelung in den 1930er Jahren. Rekonstruktion der Untertitelungsstrategien am Beispiel "Seine große Liebe" (1936) / Kaunzner, Ulrike A.; Plewa, Elżbieta. - 4:(2020), pp. 75-98.

Deutsche Filmuntertitelung in den 1930er Jahren. Rekonstruktion der Untertitelungsstrategien am Beispiel "Seine große Liebe" (1936)

Kaunzner, Ulrike A.;
2020

Abstract

German film subtitling in the 1930s. Reconstruction of the subtitling strategies using the example of "His Great Love" (1936). Intertitling during the silent cinema was already a tried and tested way of explaining the story to the viewer. Subtitles have evolved from intertitles, through extensive lower subtitles, to two-line lower subtitles. The latter were successfully used in Poland and Germany in the 1930s, as evidenced by the copies of films in which such subtitles were preserved. A Polish film from 1936, with German subtitles from the same year has been found in Polish archives; we decided to examine the subtitles on this basis and try to reconstruct the principles of early German subtitling. The article presents the conclusions of the research conducted on the archival material discovered.
2020
Translation Landscapes – Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft
Sulikowski, Piotr; Sulikowska, Anna; Lesner, Emil
9783339119001
9783339119018
Verlag Dr. Kovač
GERMANIA
Deutsche Filmuntertitelung in den 1930er Jahren. Rekonstruktion der Untertitelungsstrategien am Beispiel "Seine große Liebe" (1936) / Kaunzner, Ulrike A.; Plewa, Elżbieta. - 4:(2020), pp. 75-98.
Kaunzner, Ulrike A.; Plewa, Elżbieta
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Kaunzner, U.A.:Plewa E. (2020) Deutsche Filmuntertitelung in den 1930er Jahren IN Translation Landscapes IV.pdf

Accesso riservato

Descrizione: Kaunzner, Plewa (2020), Deutsche Filmuntertitelung in den 1930er Jahren. Rekonstruktion der Untertitelungsstrategien IN Translation Landscapes vol. 4
Tipologia: Versione pubblicata dall'editore
Dimensione 3.62 MB
Formato Adobe PDF
3.62 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia
Pubblicazioni consigliate

Licenza Creative Commons
I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11380/1213308
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact