Ermeneutica e filosofia in Leo Strauss tra Nietzsche, Heidegger e i medievali