Representació i cos polític en el «Leviathan» de Thomas Hobbes