Zapomnienie spoleczne: z perspektywy teorii systemów.