přirozený glykosaminoglykan (GAG), vysoce heterogenní z hlediska relativní molekulové hmotnosti, hustoty elektrického náboje, struktury a biologické a farmakologické aktivity, tvořený alternujícími sekvencemi kyseliny D-glukuronové a odlišně sulfatovanými zbytky N-acetyl-D-galaktosaminu, které jsou spojeny β(1→3) vazbami.1,2 Jsou známy formy CS s odlišnými sacharidovými řetězci založenými na disacharidech. Častěji se vyskytují polymery CS chondroitin-4- -sulfát, CSA, tvořený disacharidy se sulfatovanou 4-hydroxylovou skupinou, a chondroitin-6-sulfát, CSC, tvořený převážně disacharidovou jednotkou sulfatovanou v poloze 6 Nacetyl- D-galaktosaminu (obrázek 1). Třebaže známé vzorky CS jsou složeny převážně z různých procentních podílů těchto dvou druhů disacharidových jednotek, je také možné, že v polysacharidových řetězcích jsou v různém procentu

Hodnocení chondroitin sulfátu v potravinových doplňcích v České republice / Volpi, Nicola; Maccari, Francesca. - In: FARMAKOTERAPIE. - ISSN 1801-1209. - STAMPA. - 4:(2008), pp. 418-421.

Hodnocení chondroitin sulfátu v potravinových doplňcích v České republice

VOLPI, Nicola;MACCARI, Francesca
2008

Abstract

přirozený glykosaminoglykan (GAG), vysoce heterogenní z hlediska relativní molekulové hmotnosti, hustoty elektrického náboje, struktury a biologické a farmakologické aktivity, tvořený alternujícími sekvencemi kyseliny D-glukuronové a odlišně sulfatovanými zbytky N-acetyl-D-galaktosaminu, které jsou spojeny β(1→3) vazbami.1,2 Jsou známy formy CS s odlišnými sacharidovými řetězci založenými na disacharidech. Častěji se vyskytují polymery CS chondroitin-4- -sulfát, CSA, tvořený disacharidy se sulfatovanou 4-hydroxylovou skupinou, a chondroitin-6-sulfát, CSC, tvořený převážně disacharidovou jednotkou sulfatovanou v poloze 6 Nacetyl- D-galaktosaminu (obrázek 1). Třebaže známé vzorky CS jsou složeny převážně z různých procentních podílů těchto dvou druhů disacharidových jednotek, je také možné, že v polysacharidových řetězcích jsou v různém procentu
2008
4
418
421
Hodnocení chondroitin sulfátu v potravinových doplňcích v České republice / Volpi, Nicola; Maccari, Francesca. - In: FARMAKOTERAPIE. - ISSN 1801-1209. - STAMPA. - 4:(2008), pp. 418-421.
Volpi, Nicola; Maccari, Francesca
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

Licenza Creative Commons
I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11380/1060430
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact