Eosen Nummulit Yığışımlarının irdelenmesi: Yeni Bir Bakış - Investigating in-depth the Eocene Nummulite Banks: A New Perspective