La ricerca storica e l'opera di Bandino Giacomo Zenobi