Base de Dades Ramon Llull - Llull DB. Apartat: Llengua de composició i traduccions antigues